Nenechte si ubližovat – domácí násilí

Téma domácí násilí již dávno není tabu. Když se toto téma stalo veřejným, zjistilo se, že i v dobrých rodinách se za zavřenými dveřmi mnohdy odehrávají příběhy, které by dotyční raději nezažili. Domov totiž není vždy jen místem bezpečí a klidu. Přibývá rodin s narušenou funkčností, kde se násilí vyskytuje čím dál častěji, a mnohdy bývá skryté a rafinované. Mezi blízkými lidmi však nedochází jen k hádkám či fyzickým konfliktům, domácí násilí může být také psychické, sexuální či ekonomické. Jak domácí násilí rozpoznat?
zacpané ucho
Mnozí z vás si možná myslí, že pokud se váš partner, manžel, milenec, přítel či bývalý partner, nedopouští přímo fyzického bití, nedopouští se vlastně ničeho špatného. To je chyba. A velká. Omlouvat partnerův teror byste v žádném případě neměli. Jak ale rozpoznat běžný partnerský konflikt od domácího násilí, a jaké všechny formy toto násilí může mít?
pěst na tvář
Domácí násilí
Domácí násilí většinou říkáme tomu, když jeden z partnerů tomu druhému vyhrožuje, slovně nebo fyzicky ho napadá, nebo ho jinak ohrožuje. Ve většině případů jsou obětmi ženy, ovšem domácího násilí se dopouští také ženy na mužích. Ne vždy se teror udává v sociálních rodinách, jak byste snad předpokládali. Dost často se domácího násilí dopouštějí také lidé dobře finančně i ekonomicky postavené, na vysoké úrovni vzdělanosti.
uvěznění v ruce
Projevy domácího násilí:
·         FYZICKÉ NÁSILÍ
Může se objevit hned na začátku vztahu, či až po určité době. Agresor svou oběť fyzicky týrá, fackuje, bije či jinak ohrožuje, například nožem nebo jinou zbraní. Jednoduché facky mohou postupem času přejít do škrcení i dušení.
·         PSYCHICKÉ NÁSILÍ
Projevuje se postupně a pomalu, mnohdy si oběť není jista, zda není jen přecitlivělá. Toto násilí se projevuje od ponižování, nadávek, vydírání, vyhrožování až po promyšlený psychický teror.
·         SOCIÁLNÍ NÁSILÍ
Partner se snaží svou oběť izolovat od okolí, rodiny a přátel. Zakazuje návštěvy i telefonáty.
·         EKONOMICKÉ NÁSILÍ
Zde jeden z partnerů zakazuje tomu druhému přístup k financím, i k těm jeho. Oběť si tak musí říkat o peníze a ukazovat vyúčtování, za co je posléze utratila.
·         SEXUÁLNÍ NÁSILÍ
Sexuální násilí má různé formy, například vynucování sexu, vyžadování nepříjemných sexuálních praktik či znásilnění.