Do you speak English?

V létě si jen málokdo nepředstaví alespoň na chvilku, že by mohl vycestovat do zahraničí. Ať už je Vaší vysněnou mimotuzemskou destinací jakákoli země, můžete se (až na výjimku utvářenou Slovenskem nebo případně Bulharskem, kde lze v určitých částech země narazit na větší počet Čechů, než domácích obyvatel) docela jistě spolehnout na to, že s češtinou coby komunikačním jazykem zde neuspějete.
nápis italian
Pokud chcete cestovat a poznávat krásy, které jiné země nabízejí, je více než vhodné naučit se alespoň základy řeči, v níž zdejší obyvatelé hovoří. Případně – pokud máte obavy, že například čínština či maďarština by pro Vás mohly být příliš velkým a nestravitelným soustem – si osvojit minimálně hovorovou angličtinu, s níž v současnosti máte možnost uspět minimálně v určité míře téměř ve všech zemích vyspělého světa.

Učení se cizím jazykům – brána k dalším informacím

Ačkoli řeči jsou často předkládány jako možnost rozvoje člověka po stránce osobností (viz pořekadlo Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem), je nutné upozornit také na fakt, že znalost jiného, než českého jazyka je bránou nejen pro letní cestovatelské zážitky, ale také pro vzdělanost jedince jako takovou. Nejedna významná zahraniční studie je prezentována ve zcela odlišných jazycích světového charakteru, bez jejichž porozumění bude vždy odkázáni na to, jakým způsobem Vám jejich obsah budou schopni vyložit osoby ve vašem okolí. Vezměte proto svůj život a jeho směřování do vlastních rukou a vrhněte se na studium cizích řečí.
tabule s nápisy

Léto – vhodná doba pro jazykovou edukaci

Letní měsíce jsou velmi vhodným obdobím, v němž můžete začít se svou akademickou dráhou v oblasti studia jazyků, a to hned z několika důvodů:
1. Vaše plánovaná dovolená Vám může být velkou motivací k tomu, abyste si osvojili minimálně nezbytně nutné základy konkrétního jazyka – díky podobným znalostem se sníží riziko nedorozumění či dokonce nebezpečí, která v zahraničí můžete zažívat a která Vás tak budou zcela jistě stresovat.
2. Letní měsíce představují období volna – ať již se jedná o prázdniny či dovolenou z práce, čas, který máte najednou „k dispozici“ tak můžete bez větších výčitek věnovat právě studiu cizích jazyků.
3. Sluneční svit v mozku člověka navozuje přirozený pocit pohody – tento Vám dopomůže k tomu, aby Vám případné první neúspěchy při komunikaci v cizí řeči nebránili v tom se zlepšovat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup