Dopravní opatření v hlavním městě jsou prevencí před smogovou situací

Regulace dopravy v Praze je ožehavým tématem. Jedním z návrhů, který měl pražský magistrát projednávat, byl tzv. regulační řád, který vypracovávali lidé pod záštitou Jany Plamínkové několik měsíců. Regulační řád měl vstoupit v platnost v únoru 2018, ale zastupitelé jej ani neschválili, ovšem ani nezamítli.
ulička v Praze
Regulace v době smogové situace v Praze by měla postihnout nákladní automobily s hmotností nad 6 tun. Ty by měly do prostor města zakázaný vjezd. Osobní automobily by do města mohly vjíždět pouze s omezením, a to tak, že v určité dny by se to týkalo aut, jejichž poslední číslo na registrační značce je sudé. Další den by se to týkalo aut s lichým číslem. Dodržování tohoto pravidla se údajně bude snadno monitorovat kamerovým systémem.

Návrh regulačních opatření pamatoval i na připomínky většiny pražských obvodů a zrušil povinnost řidičů vypnout motor, jestliže vozidlo stojí na místě delší dobu než 1 minutu. Připomínky se také týkaly registračních značek, které neobsahují žádné číslice.
východ slunce

Sudá a lichá

Že nebude jednoznačně tento návrh regulace schválen, se ovšem dalo očekávat. Odpůrci argumentují například tím, že se jedná o šikanu řidičů, kteří potřebují nutně ve smogový den vyjet z města ven, a kvůli lichému nebo sudému číslu na SPZ v tom budou omezováni. V návrhu také nepadla žádná zmínka o finančním vyrovnání taxikářů, kteří se přepravou živí den co den. Rovněž nebyly ani vyzdviženy vozy na plynový pohon, nebo elektromobily a hybridní vozy. Rozhodující by tedy měl být pohon vozidel, resp. emise, a ne příliš zjednodušený a nedomyšlený systém sudých a lichých číslic.
smog ve městě
Celou situaci ovšem komplikují další těžkosti. Kromě projednání a úpravy regulačního řádu samotného se musí vyřešit, kdo bude regulaci vyhlašovat, kam se umístí příslušné značky a informace o regulaci atd. Organizační opatření budou také vyžadovat příslušnou dokumentaci, dopravní omezení nebudou jednoduchá a budou probíhat ve velkém rozsahu. Vypracování dokumentace může přesáhnout i půl druhého milionu korun.