Báječné kurzy angličtiny pro děti


Anglický jazyk se v souÄasné dobÄ› stále více rozÅ¡iÅ™uje. Setkáváme se s ním téměř vÅ¡ude. V cizinÄ› se jinak pomalu nedomluvíte. AngliÄtina jednoduÅ¡e zaÄíná ovládat svÄ›t! A proto je důležité tento jazyk znát, umÄ›t a dorozumÄ›t se s ním! Čím dříve se ho zaÄnete uÄit, tím samozÅ™ejmÄ› lépe! A i z tohoto důvodu vám naÅ¡e Å¡kola pÅ™ináší bájeÄné Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti! Zde se vaÅ¡e dÄ›ti budou uÄit anglický jazyk odliÅ¡nými metodami a aktivitami tak, aby je výuka co nejvíce bavila a aby se samozÅ™ejmÄ› i co nejvíce nauÄily! PÅ™ihlaste i vy vaÅ¡e dítÄ› do naÅ¡ich skvÄ›lých kurzů.

Průběh našich kurzů anglického jazyka

Jestliže zvažujete, že byste vaÅ¡e dítÄ› rádi pÅ™ihlásili na naÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti, pravdÄ›podobnÄ› vás bude zajímat, jak celá výuka vlastnÄ› probíhá! Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti se pořádají jedenkrát za týden vždy po dobu 110 minut. Tento Äas je optimální a díky střídání aktivit a odbornému vedení kurzu se dÄ›ti neunaví a ani neztratí pozornost. Kurzy jsou navíc urÄeny pro vÅ¡echny dÄ›ti ve vÄ›ku od tří do osmnácti let.